Top Menu

Програма


Професионален Фризьорски Център гр.Варна | Програма

ЦПО КЪМ ПРОФЕИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КРАСОТА ООД

УЧЕБЕН ПЛАН – ГРАФИК

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННО И ПРЕКВАЛИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ФРИЗЬОРСТВО”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ : 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИЯ : 815010 ФРИЗЬОР

"Първи работен ден"

Карикатура „Първи работен ден“ от Сергей Корсун

СПЕЦИАЛНОСТ : 8150102 ФРИЗЬОРСТВО

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ВТОРА

КВАЛИФИКАЦИЯ :

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ : 90 РАБОТНИ ДНИ

ОБЩ БРОЙ ЧАСОВЕ : 660 ЧАСА

БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ТЕОРИЯ : 220 ЧАСА

БРОЙ ЧАСОВЕ ПРАКТИКА : 440 ЧАСА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ДНЕВНА

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА : КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС

Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване на втора степен на професионална квалификация по профеия „ФРИЗОР”, специалност „ФРИЗЬОРСТВО”. Профеионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на :

  • Заключителен тест, обобщаващ теоретичната част на изучавания материал с продължителност 4 /четири/ астрономически часа;
  • Практически задачи с продължителност 6 /шест/ астрономически часа.

След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучаваният трябва :

  • Да знаят правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
  • Да работят безопасно с техническото оборудване във фризьорския салон;
  • Да познават и работят с различни инструменти и уреди и фризьорски пособия;
  • Да познават техниките и технологиите за изработване на различните фризури и подстригвания;
  • Да познават техниките и технологиите за качествено боядисване и къдрене;
  • Да могат да извършват класически и модни подстригвания;
  • Да могат да постигат структурно цветово многообразие при различните фризури;
  • Да могат правилно да използват измиващи и стилизиращи продукти.

Професионален Фризьорски Център гр.Варна | Програма

Нашите преподаватели

eugene-perma-parisВасил Филков – Управител в Професионален фризьорски център Варна. Артистичен и технически директор на професионалната френска марка Eugene Perma за България.С голям професионален опит, международни сертификати за провеждане на обучения по колориметрия, основи на подстригването, единство между форма и обем, управление на фризьорския салон. Собственик на фризьорски салон „Вю Стайл”.


eugene-perma-paris-1Илияна Георгиева – Преподавател в Професионален фриьорски център Варна.С богат опит в преподавателската дейност.Дипломи от Академиите в Милано, Дармщат и Париж.Собственик на фризьорски салони „7 Стайл”.Обучаващ по „Основи на подстригването”, „Материалознание” и „Професионална ет
ика”.


eugene-perma-paris-2Теодора Панайотова – Преподавател в Професионален фриьорски център Варна. Международна диплома от Академия в Милано, Италия. Обучаващ по
„Технология на специалността”, „Материалознание”, „ЗБУТ”.


eugene-perma-paris-3Веселина Здравкова – Преподавател в Професионален фриьорски център Варна. Международна диплома от Академия в Милано и Дармщат. Обучаващ по „Хигиена”, „Технология на специалността”, „Материалознание”

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes